18 Juli 2018

Perihal Perkembangan Asuransi

Perlindungan Maksimal dari Allianz Allisya Protection Plus Forsakring ar ett medel for skydd mot ekonomisk forlust. Det ar en form av riskhantering, som framst anvands for att sakra mot risken for kontingent eller osaker forlust. En enhet som tillhandahaller forsakring ar kand som forsakringsgivare, forsakringsbolag, forsakringsbolag eller forsakringsgivare. En person eller enhet som koper forsakring ar kand som forsakrad eller som forsakringstagare. Forsakringstransaktionen innebar att forsakrade tar en garanterad och kand relativt liten forlust i form av betalning till forsakringsbolaget i utbyte mot forsakringsgivarens lofte att kompensera den forsakrade i handelse av en tackt forlust. Forlusten kan eller inte vara finansiell, men den maste reduceras till finansiella villkor och innebar vanligtvis nagot dar den forsakrade har ett forsakringsintresse som faststalls genom agande, innehav eller tidigare existerande forhallande. Den forsakrade far ett kontrakt, kallat forsakringsbrevet, som beskriver de villkor och omstandigheter enligt vilka forsakringsgivaren kommer att kompensera den forsakrade.

Mangden pengar som forsakringsgivaren betalar till forsakrade for tackningen som anges i forsakringsbrevet kallas premien. Om den forsakrade upplever en forlust som eventuellt omfattas av forsakringsbrevet, lamnar den forsakrade fordran till forsakringsgivaren for behandling av en skadejusterare. Forsakringsgivaren kan sakra sin egen risk genom att ta ut aterforsakring, varigenom ett annat forsakringsbolag gar med pa att utfora en del av risken, sarskilt om forsakringsbolaget anser att risken ar for stor for att den ska bara. Metoder for overforing eller fordelning av risker praktiserades av kinesiska och babyloniska handelsman for lange sedan som 3: e och 2: e millennie f.Kr..1 Kinesiska kopman som reser forradiska flodforsok skulle omfordela sina varor over manga fartyg for att begransa forlusten pa grund av att ett enskilt fartygs kapsling . Babylonierna utvecklade ett system som spelades in i den beromda Code of Hammurabi, c. 1750 f.Kr., Och praktiseras av tidiga Medelhavs segelhandlare. Perihal Perkembangan Asuransi